Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur en salaris. U spreekt uw arbeidsvoorwaarden af met uw werkgever. Vaak zijn er ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover u en uw werkgever bijna altijd afspraken maken. Zoals het salaris dat u gaat verdienen of het aantal uren dat u werkt. Uw secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die daar bovenop komen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:

  • onkostenvergoedingen;
  • verlofdagen;
  • een (deels) betaalde opleiding;
  • een auto van de zaak.

Uw werkgever kan u ook flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. U kunt dan voor een deel zelf kiezen welke arbeidsvoorwaarden u wilt. U kiest dan bijvoorbeeld of u uw bovenwettelijke vakantiedagen als verlof opneemt, of gebruikt om een studie of fiets mee te betalen.

Voor een aantal arbeidsvoorwaarden staat een minimum voorgeschreven in de wet. U mag bijvoorbeeld niet minder verdienen dan het wettelijk minimumloon, of minder vakantiedagen krijgen dan het aantal dat in de wet staat. Als er een cao van toepassing is in de organisatie of branche waarin u werkt, staan daarin meestal ook bepalingen over uw arbeidsvoorwaarden. Zolang het niet tegen de wet of tegen een voor u geldende cao in gaat, kunt u met uw werkgever aanvullende afspraken maken over uw arbeidsvoorwaarden.

Bron: Rijksoverheid Sociale zaken en werkgelegenheid