Cao-onderzoek

Wanneer weet u of uw cao-toepassing juist is? Past u de minimale eisen in de cao wel toe aan? Controleert u regelmatig of uw arbeidsvoorwaarden nog overeenkomen met de cao-bepalingen? Voor ieder bedrijf is het verstandig om de concrete uitwerking van de cao op een aantal onderdelen te controleren. Daarmee voorkomt u onnodige salaris-nabetalingen of hoge werkgeverslasten achteraf, ontevreden personeel of zelfs beroepszaken.

Voorbeelden van belangrijke cao-vragen zijn:

  • Weet u zeker of het arbeidsvoorwaardenreglement nog wel aansluit bij de cao voor uw bedrijf/bedrijfstak? Meer over arbeidsvoorwaarden
  • Zijn de juiste salarisschalen toegepast? 
  • Welke toeslagen moet u hanteren?

Als u onderzoek laat doen naar de cao-toepassing binnen uw bedrijf, is de hoofdvraag altijd: ‘hoe kan het beter?’ Ook hier kan ik het hele traject begeleiden, van probleemanalyse tot en met de implementatie van verbeteringen:

  • een scan van de cao-toepassing op basis van uw vragen;
  • analyse van de knelpunten;
  • advies voor verbeteringen, inclusief de aanzet tot communicatie rondom de geconstateerde tekorten;

Indien nodig begeleid ik het overleg met bonden of ondernemingsraden.

Ter voorbereiding op het cao-overleg of het overleg met de ondernemingsraad verzorg ik de benodigde technische informatie. U kunt daarbij het volgende aan ondersteuning verwachten:

  • voorbereiding van de benodigde financieel-technische details, waaronder overgangsregelingen of salarisadministratie;
  • berekeningen (laten) maken;
  • ontwerp van onderhandelingsscenario's;
  • communicatie met juristen, in- en externe accountants, controllers en andere betrokkenen.

Uw input en onze samenwerking is cruciaal om een bevredigend resultaat te bereiken.

Neem contact op met Letizia Baas voor een afspraak.