Alle nieuwsberichten:

Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017
Nieuws uit 2016
Nieuws uit 2015
Nieuws uit 2014
Nieuws uit 2013
Nieuws uit 2012
Nieuws uit 2011
Nieuws uit 2010
Nieuws uit 2009
Nieuws uit 2008

Nieuws

Geen boete op overtreding geheimhoudings-beding vaststellings-overeenkomst

Het geheimhoudingsbeding is een niet in de wet geregeld beding. 

lees verder

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer.

lees verder

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

De wettelijke regeling van de transitievergoeding is van dwingend recht.

lees verder