Alle nieuwsberichten:

Nieuws uit 2019
Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017
Nieuws uit 2016
Nieuws uit 2015
Nieuws uit 2014
Nieuws uit 2013
Nieuws uit 2012
Nieuws uit 2011
Nieuws uit 2010
Nieuws uit 2009
Nieuws uit 2008

Nieuws

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

De kantonrechter wees erop dat de werkgever niet verplicht is om de arbeidsovereenkomst na de loondoorbetalingsperiode op te zeggen. 

lees verder

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

De werkgever moet per geval motiveren welke zwaarwegende belangen een concurrentiebeding vereisen.

lees verder

Gebruikelijkheids-criterium werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom.

lees verder