Alle nieuwsberichten:

Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017
Nieuws uit 2016
Nieuws uit 2015
Nieuws uit 2014
Nieuws uit 2013
Nieuws uit 2012
Nieuws uit 2011
Nieuws uit 2010
Nieuws uit 2009
Nieuws uit 2008

Nieuws

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer.

lees verder

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

De wettelijke regeling van de transitievergoeding is van dwingend recht.

lees verder

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

Bij afkoop van de pensioenvoorziening wordt een korting verleend op het bedrag dat tot het loon uit vroegere dienstbetrekking behoort.

lees verder