Alle nieuwsberichten:

Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017
Nieuws uit 2016
Nieuws uit 2015
Nieuws uit 2014
Nieuws uit 2013
Nieuws uit 2012
Nieuws uit 2011
Nieuws uit 2010
Nieuws uit 2009
Nieuws uit 2008

Nieuws

Geen werk, geen loon

Een werknemer die op eigen initiatief als passend beoordeelde aangepaste werkzaamheden niet meer verrichtte, vorderde doorbetaling van loon

lees verder

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

De procedure bij de kantonrechter had betrekking op een opzegging van de arbeidsovereenkomst voordat deze was aangevangen.

lees verder

Geen boete op overtreding geheimhoudings-beding vaststellings-overeenkomst

Het geheimhoudingsbeding is een niet in de wet geregeld beding. 

lees verder